Tampereen puhallinorkesteriyhdistys ry, tuttavallisemmin Tampu, perustettiin järjestämään puhallinorkesterien SM-kilpailu 2007. Perustava kokous pidettiin 6.4.2006, ja edustettuna oli käytännöllisesti katsoen koko Tampereen puhallinorkesteriväki paikallisista orkestereista ja musiikkioppilaitoksista. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää puhallinmusiikkiharrastusta, sekä edistää ja tukea musiikkitoiminnan kehitystä Tampereella ja Pirkanmaalla.

Tampu on järjestänyt jäsenorkestereilleen useita koulutustapahtumia ja yhteisesiintymisiä. Lisäksi yhdistys julkaisee jäsenlehteä, joka ilmestyy yksi tai kaksi kertaa vuodessa, sekä sähköistä jäsentiedotetta joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa.

Tampun organisoimat tapahtumat näkyvät alasivulla Tampun Tapahtumat

Puhallinorkesterien SM-kilpailu Tampereella

Koronavirus tilanteen vuoksi kilpailu perutaan ensin ilmoitettuna ajankohtana. Alustava suunnitelma on siirtää kilpailu vuodelle 2021, jolloin osallistumisilmoitus tulee tehdä uudelleen tai vahvistaa aiempi ilmoitus. Jatkosta tullaan tiedottamaan sitä mukaa kun uutta tietoa saadaan.

Kisasivustoa (linkki) päivitetään sitä mukaa kun asiat selkiävät ja varmistuvat.